9080
התחברות
חברות וועדים
מופעים ופסטיבלים Gift Card זאפה אירועים

תקנון

תקנון שימוש באתר

כללי

אתר www.zappa-club.co.il (להלן: "האתר") מופעל על-ידי חברת זאן מוסיקה בע"מ [מספר ח"פ 514130889 מרחוב הברזל 27, תל-אביב] במטרה לספק לקהל לקוחותינו אמצעי נוח לרכישת כרטיסים ו/או להצטרפות למועדון פלטינה ו/או במטרה לקבל מידע על מועדוני הזאפה והמופעים הנערכים בו. יש לקרוא את פרטי התקנון בתשומת לב וביסודיות.

1. כללי

1.1 התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מופנה באופן שווה לנשים ולגברים כאחד.

1.2 כל הרוכש באמצעות האתר ו/או משתמש באופן כלשהו באחד מהשירותים הניתנים באתר זה (להלן: "הרוכש") מצהיר כי הינו מודע לתקנון זה ולתנאיו ומסכים לכל תנאי התקנון, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעילי האתר לפי תקנון זה ותנאיו.

1.3 האתר מאפשר לכל המעוניין לרכוש כרטיסי כרטיסים עבור מופעים במועדוני הזאפה וכן מאפשר לכל המעוניין לרכוש כרטיסים למופעים שונים שאינם נערכים במועדוני הזאפה.

1.4 ניתן לרכוש ולבצע הזמנות של כרטיסים באמצעות המוקד הטלפוני של הזאפה, הפתוח בכל ימות השבוע בין השעות 9:00-21:00 (למעט בערבי חג וחול המועד). מס' הטלפון של מוקד ההזמנות הינו: 9080* או 03-7626666.

1.5 ביצוע הזמנות ו/או רכישת כרטיסים באתר זה תעשה באמצעות כרטיסי אשראי של חברות האשראי המוכרות בישראל. רכישת כרטיסים באמצעות ממשקי עזר (PAYPAL) תתאפשר רק להפקות חוץ כהגדרתן להלן ובכפוף לתנאים המוגדרים בכל הפקה.

1.6 הזאפה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה, לתקן ו/או לשנות הוראות תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, וכל היבט אחר הכרוך באתר, תפעולו ובשירותים. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר ויחולו רק על שירות שניתן לאחריו, אלא אם נקבע אחרת ע"י הזאפה נוסח התקנון המופיע באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת. אתר זה מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL.

1.7 לבירורים שונים ונוספים, ניתן לפנות למרכז ההזמנות בטלפון: 9080* ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני zappa1@zappagroup.com.


2. בתקנון זה, יהיה למונחים שלהלן, הפירוש שרשום לצידם, כדלקמן:

• "מועדוני הזאפה"- מועדון גולדסטאר זאפה בתל-אביב (רח' ראול ולנברג 24 , המופעל על-ידי חברת נצר מוזיקה (2004) בע"מ), ו/או מועדון גולדסטאר זאפה בהרצליה (רח' מדינת היהודים 85, המופעל על-ידי חברת צדף ניהול מועדונים בע"מ) ו/או מועדון גולדסטאר זאפה ירושלים (רח' דרך חברון 28, המופעל על-ידי חברת זאפה ירושלים במעבדה בע"מ), ו\או מועדון גולדסטאר זאפה חיפה (רח' משה פלימן 4, חיפה, המופעל על-ידי חברת כרמל לייב בע"מ), ו\או מועדון כרם ברקן יקב ברקן ביער חולדה, המופעל על-ידי ברקן אירועים בקיבוץ חולדה שותפות מוגבלת), ו/או גולדסטאר זאפה אמפי שוני (מבצר שוני בנימינה, המופעל על-ידי מ.ש. מוזיקה (2010) בע"מ).
• "אמפי לייב פארק" – אמפי בראשון לציון בשדרות מרילנד.
• "זאן הפקות בע"מ" – חברה שעיקר פעילותה הינה הפקת אירועים והופעות במתחמים שונים, שאינם מועדוני הזאפה ו/או זאפה אמפי שוני.
• "החברה" ו/או "הזאפה" ו/או "המועדון" – זאן מוסיקה בע"מ המנהלת את קבוצת הזאפה ומועדוניה.
• "הפקה אחרת"- אירוע ו/או הופעה המופקים על-ידי זאן הפקות בע"מ /או חברת הפקות אחרת, אשר הכרטיסים להן נמכרים באתר באמצעות חב' זאן כרטיסים בע"מ.
• "הפקות חוץ"- הפקות של מופעים המתקיימים במועדוני הזאפה ו/או באתרים אחרים המופקים על ידי מפיקים חיצוניים אשר אינם נמנים על קבוצת הזאפה.
• "מועדוני הזאפה" – זאפה תל אביב, זאפה הרצליה, זאפה ירושלים, זאפה חיפה, זאפה אמפי שוני, זאפה כרם ברקן. הזאפה תהא רשאית להוסיף ו/או לשנות את רשימת המועדונים המופיעה בתקנון זה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ו/או בהתאם לפעילותם של מועדוני הזאפה.
• "מועדון פלטינה"- מועדון החברים של הזאפה המעניק מגוון הטבות והנחות הקשורות למועדוני הזאפה בלבד.
• "מוקד ההזמנות"- המוקד הטלפוני של הזאפה, אשר באמצעותו ניתן לבצע הזמנות של כרטיסים
• "מזמין" או "רוכש"- אדם המזמין כרטיס להופעה באמצעות אתר זה ו/או באמצעות המוקד הטלפוני ו/או כל אדם אחר הגולש באתר.
• "כרטיס להופעה" או "הכרטיס"- כרטיס המוצע למכירה באמצעות האתר לאחת מההופעות שבלוח ההופעות שבאתר.
• "עסקה"- הזמנת כרטיס להופעה באמצעות כרטיס אשראי באתר או בשיחה טלפונית עם מוקד ההזמנות.
• "שירות" או "שירותים"- אפשרויות רכישת כרטיסים להופעות באמצעות האתר. מובהר כי הזמנת השירותים באמצעות אתר זה הינה ותיחשב לכל דבר ועניין הזמנת כרטיסים.
• "עמוד התשלום"- העמוד באתר, שבו יש למלא את פרטי כרטיס האשראי ופרטיו האישיים של המזמין כתנאי לביצוע עסקה.
• "עמדת מכירת כרטיסים" ו/או "משרדי הזאפה"- רחוב הברזל 27, תל-אביב
• "שובר הופעה" – שובר לרכישת הופעה במועדוני הזאפה בלבד. מובהר כי השובר תקף רק למופעים במועדוני הזאפה ואינו תקף להפקת חוץ והפקות מופעי חו"ל במועדוני הזאפה.
• "שובר מזון/שתייה"-שובר לרכישת מזון ו/או שתייה במועדוני הזאפה בלבד.
• "תו קניה/קופון מוסדי"- שוברים אשר נרכשים באופן מרוכז על ידי מוסדות שונים בכפוף להסכם התקשרות פרטני מול הזאפה. יובהר כי ככל וקיימת הוראה בהסכם עם המוסד הסותרת את האמור בתקנון זה בעניין מימוש ושימושם של השוברים המוסדיים, תגבר ההוראה הקבוע בהסכם מול המוסד.

3. ביצוע עסקאות ותשלום

3.1 מספר הכרטיסים למופעים השונים של הזאפה הנו מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד. לא ניתן להשאיר כיסא ריק בשורה.

3.2 המחירים המפורסמים באתר הנם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כחוק. מובהר כי מחירי הכרטיסים נתונים לשינוי בכל עת וללא הודעה מראש, בהתאם לשיקול דעתה של הזאפה.

3.3 ביצוע עסקה באתר או באמצעות המוקד הטלפוני, ייעשה באמצעות מתן פרטים אישיים (להלן "פרטי זיהוי") של הרוכש כנדרש בעמוד התשלום ומתן פרטי כרטיס אשראי תקף והמכובד ע"י הזאפה. כרטיס האשראי יחויב בגין העסקה במועד ביצוע ההזמנה.

3.4 הרוכש מצהיר כי כל הפרטים שמסר ו/או שימסור בתהליך רכישת הכרטיסים באמצעות האתר ו/או באמצעות המוקד הטלפוני הינם פרטיו האישיים הנכונים והוא מצהיר כי הוא רשאי למסור אותם לצורך חיובו, לרבות כתובת דואר אלקטרוני, שם מלא, מספר טלפון, ומספר כרטיס אשראי. מסירת פרטים כוזבים ו/או שימוש בפרטים שאינם שלך הינם אסורים, עשויים להוות עבירה פלילית והעושה כן צפוי לעונשים הקבועים בחוק. הזאפה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים כנגד מי שמסר במכוון פרטי זיהוי שגויים.

3.5 ההזמנה שמבצע הרוכש צריכה להתקבל ולהיקלט באתר באופן תקין ומסודר כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים לצורך ההזמנה ולצורך חיובו של הרוכש. על רוכש הכרטיס/ים לוודא כי בעת ביצוע הרכישה מילא פרטי זיהוי מדויקים ועדכניים. ככל שבעת ביצוע הרכישה ימסור הרוכש פרט/י זיהוי שגוי/ים, לא יהיה בידי הזאפה להבטיח את אספקת כרטיסי הכניסה שנרכשו.

3.6 מיד עם ביצוע הזמנת הכרטיסים, יעביר הזאפה את פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו התחייב הרוכש לבצע את הרכישה, לצורך קבלת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. הזאפה יעביר לרכוש הודעה מתאימה לאחר אישור/ דחיית ההזמנה ע"י חברת האשראי. יודגש, אישור חברת האשראי מהווה תנאי סף להשלמת תהליך הרכישה. יובהר כי הזאפה אינה שומרת את פרטי האשראי ואינה עושה בפרטים אלה כל שימוש. עם קבלת אישור חברת האשראי לביצוע הרכישה, יחויב חשבון הרוכש במלוא סכום הרכישה.

3.7 הודעה בדבר אישור חברת האשראי ופרטי ההזמנה ישלחו לרוכש לתיבת הדואר האלקטרוני שאת פרטיה מילא בתהליך הרכישה. מובהר כי כל עוד לא נשלח לרוכש אישור הזמנה, לא יהיה תוקף כלשהו להזמנה.

3.8 סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההזמנה. אם הרוכש יקבל הודעה במהלך ביצוע ההזמנה ו/או לאחר ביצוע ההזמנה, בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה ו/או הודעה בדבר תקלה שארעה במערת בעת קליטת ההזמנה ו/או לא קיבל אישור הזמנה בדואר אלקטרוני, על הרוכש יהיה לפנות אל מוקד ההזמנות של הזאפה בטלפון 9080*.

3.9 קבוצת הזאפה ו\או הפקת המופע רשאית להגביל את כמות הכרטיסים המוצעים לרכישה על-ידי גורם יחיד וכן היא רשאית להגביל את כמות הכרטיסים הנמכרים בהנחה או כרטיסים בהנחת ילדים לכל מופע.

3.10 זכויות הרוכש הינן לצפות במופע/ אירוע /אתר שלגביו נרכש הכרטיס בלבד וזכותו זו של הרוכש כפופה לתנאי השימוש המופיעים להלן ו/או לתנאי הכניסה לאתר האירוע במסגרת נוהלי כניסה לאתרים הנקבעים ע"י הנהלת כל אתר ואתר ו/או לתנאים המופיעים על גב כרטיס הכניסה.

3.11 קבוצת הזאפה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע, בהתאם לדרישות ההפקה, ובהתאם להודעה מראש, על הגבלת גיל לרכישת כרטיסים ולכניסה למופעים מסוימים. במקרה של הגבלת גיל, על הרוכש להגיע עם תעודה מזהה שאלמלא כן לא תותר כניסה למופע.

3.12 קבוצת הזאפה תבהיר כי היא אינה נושאת באחריות כלשהי לתוכן המוצג על-ידי האמנים במופעים השונים. מומלץ לעניין בהמלצות הגילאים המופיעות באתר.

3.13 על הרוכש לבדוק קודם יום האירוע את המגבלות החלות הן בתקנון והן באתר האירוע/מופע. לא תחול על הזאפה כל אחריות בגין איסור עליו נודע לרוכש רק עם הגעתו לאתר, או בעת קבלת כרטיס הכניסה. לא ניתן להכניס או לאפסן כלי נשק במועדוני הזאפה ו/או בזאפה אמפי שוני ו/או באתרי המופעים אליהם נמכרים כרטיסים באתר זה.

3.14 נכים ובעלי מוגבלויות אשר כניסתם לאתר ו/או דרכי ואופן ישיבתם מצריכים טיפול מיוחד, כגון מקומות ישיבה נגישים לנכים, אינם יכולים לבצע רכישה באמצעות האתר והם מוזמנים לבצע רכישה טלפונית דרך מוקד ההזמנות של הזאפה בטלפון 9080* או 03-7626666 או בפרטים המופיעים בהסדרי הנגישות באתר.

3.15 קבוצת הזאפה תבהיר כי במסגרת המופעים נמכרים מוצרי מזון ושתיה. בהתאם לדרישות החוק, קבוצת הזאפה לא תאפשר מכירת אלכוהול לקטינים מתחת לגיל 18.

3.16 שימו לב! יש להיזהר מרכישת כרטיסים מגופים לא רשמיים ומספסרות ברשת. קיימים בשוק אתרים שונים אשר מציעים כרטיסים ללא כיסוי. חסכו את עגמת הנפש ורכשו כרטיסים רק באמצעות אתר זה ו/או מהאתרים הרשמיים. לתשומת לבכם, הרשות להגנת הצרכן מפרסמת מעת לעת את אתרי הספסרות ו/או גורמים מהם מומלץ שלא לבצע רכישות לאור תופעה זו עקב חוסר כיסוי וגביית עמלות מופרזת.
תופעת הספסרות הינה תופעה פסולה, מנוגדת לדין ובצידה עונש פלילי. כרטיסים מזויפים או שמקורם אינו ידוע (ספסרות) ו/או שלא באמצעות מוקדי המכירה הרשמיים לא יכובדו ולא תהיה לזאפה אחריות כלשהי לתוקפם.

4. איסוף כרטיסים
בעת ביצוע העסקה יש לבחור את אופן איסוף הכרטיסים לפי האפשרויות הניתנות בעת ביצוע ההזמנה.
4.1. איסוף בקופה - כרטיס להופעה, שהוזמן באמצעות האתר או במוקד הטלפוני יהיה זמין לאיסוף על-ידי המזמין ביום ההופעה בקופות, אשר יוצבו סמוך לאולם או המועדון בו מתקיימת ההופעה, החל מחצי שעה לפני מועד פתיחת הדלתות, המפורסם באתר, ולא יאוחר מחמש-עשרה (15) דקות לאחר תחילת ההופעה. איסוף הכרטיס להופעה כפוף להצגת אותו כרטיס אשראי באמצעותו הוזמן הכרטיס בצירוף תעודה מזהה עם תמונה, וכן הצגת עותק מהודעת הדואר האלקטרוני, המאשרת את ביצוע העסקה.
4.2. איסוף מראש - מזמין, אשר ירצה לאסוף מראש כרטיס שהזמין עוד לפני מועד ההופעה, יוכל לעשות זאת רק בתיאום מראש עם מוקד ההזמנות בטלפון: *9080.

5. ביטול עסקאות
5.1. ניתן לבטל עסקה בה הוזמן כרטיס להופעה במועדוני הזאפה עד שני ימי עסקים קודם לתאריך המופע.
5.2. ניתן לבטל עסקה בה הוזמן כרטיס להופעות בהפקות חוץ ו/או להופעות באמפי שוני ו/או להופעות באמפי לייב עד שבעה ימי עסקים קודם לתאריך המופע.
5.3. לא ניתן לבטל עסקה לאחר איסוף הכרטיס אלא אם יחזיר את הכרטיס בשלמותו בטווח המתאים לפי הנ"ל ובהתאם לתנאי הביטול.
5.4. בוטלה רכישת כרטיסים כנדרש, ישיב הזאפה לרוכש את כספו בהתאם לחוק הגנת הצרכן ולתקנות ביטול העסקה.
5.5. במקרה ביטול העסקה עקב פגם, אי התאמה בין הפרטים שנמסרו לרכוש או אי אספקת השירות במועד, הזאפה תשיב לרוכש בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול את מלוא סכום התשלום. במקרה של ביטול מטעמים אחרים, הזאפה תשיב לרוכש בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול את סכום התשלום בניכוי דמי ביטול שהוצאו על-ידי הזאפה בשל ההתקשרות בעסקה או בשל ביטולה בשיעור של 5% ממחיר השירות או המוצר או 100 ש"ח, הנמוך מביניהם, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010.
5.6. במקרה שההופעה נדחתה למועד אחר, יהיה הכרטיס שבידי המזמין תקף למועד ההופעה החדש, בכפוף להודעה שתימסר על-ידי מועדוני הזאפה ו/או זאפה אמפי שוני ו/או ההפקה, בהתאם למקום ההופעה ובהתאם לתאריך החדש של ההופעה. במקרה והמועד החדש בו נקבעה ההופעה אינו מתאים לרוכש, או במקרה בו בוטלה ההופעה בשל גורם שאינו תלוי ברוכש, יבוטל חיובו של הרוכש ויינתן לו החזר מלא עבור הרכישה. במקרה בו בוטלה ההופעה בשל גורם שאינו תלוי במזמין, יבוטל חיובו של הרוכש והוא זכאי לקבל החזר מלא בגובה התשלום ששולם בעבור הכרטיס שהוזמן על-ידיו מבלי שתגבה ממנו עמלת ההזמנה.
5.7. במקרה הצורך, ובנסיבות שונות, ההפקה ו/או זאפה שומרים לעצמם את הזכות לשנות את מיקום ו/או את מועד המופע והיבטים נוספים הנוגעים למופע. במופעים תחת כיפת השמיים - המופע יתקיים בכל מזג אויר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של קבוצת זאפה. 


6. שוברי מתנה / קופונים (להלן : "שוברים")
תנאי הרכישה והמימוש של השוברים יהיו בהתאם למפורט מטה:
תנאים - כללי
6.1. רכישת השובר תתאפשר בעמדת מכירת הכרטיסים של הזאפה וכן באמצעות אתר האינטרנט. השובר יכובד בהתאם לתנאי המימוש המופיעים בתקנון זה ומהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש בשובר.
6.2. מובהר בזאת כי באחריותו של הלקוח לעיין בתקנון הזאפה ובפרטים הרשומים על גבי השובר ורכישת השובר מהווה הסכמה לתנאים המפורטים בתקנון ועל גבי השובר בעצמו. כל שינוי בתקנון יחול גם על השובר.
6.3. מובהר כי תנאים אלה חלים רק בנוגע לשוברים שנרכשו ישירות מהמועדון ו/או הזאפה ולא יחולו על שוברים מוסדיים שהונפקו לגופים מוסדיים ברכישה מרוכזת.
6.4. מובהר כי מימוש השובר יתאפשר אך ורק בהופעות במועדוני הזאפה כהגדרתם בתקנון זה. מימוש השובר לא יתאפשר במסגרת מופעי התרמה.
6.5. תוקף השובר הינו לחמש שנים בלבד, בכפוף להוראות התקנון ולחוק הגנת הצרכן.
6.6. מובהר כי שובר לרכישת הופעות במועדוני הזאפה כהגדרתם לעיל וכן שובר לרכישת מזון/שתייה במועדוני הזאפה הם שוברים ספציפיים לרכישת מוצר מסוים ומוגדר מראש וניתנים לשימוש אך ורק במועדוני הזאפה המוגדרים בתקנון לעיל.
6.7. תוקף השובר מצוין גם על גבי השובר אשר יימסר ללקוח בעת רכישתו.
6.8. השובר ימומש בעת הצגתו במועד איסוף הכרטיסים שנרכשו באמצעותו למופע ו/או במועד מימושו לצורך רכישת מזון ו/או שתייה (על פי סוג השובר בהתאמה). חלה חובה להציג את השובר המקורי שנרכש מהזאפה ואשר נמסר לרוכש על ידה.
6.9. השובר אינו ניתן להמרה למזומן ולא יינתן עודף במזומן בגין שימוש חלקי בשובר, אלא תתבצע הפחתה של הסכום הנקוב בו, ויתאפשר המשך שימוש בשובר בכפוף לתוקף המופיע על גבי השובר (יום מועד רכישתו).
6.10. בעת ביצוע רכישת כרטיסים טלפונית באמצעות שובר הופעה ימסור הלקוח ו/או המחזיק בשובר פרטי כרטיס אשראי לביטחון בלבד. פרטי האשראי לביטחון נועדו למקרה בו יגיע הלקוח למופע ללא שובר ההופעה המקורי (כפי שנדרש להציגו בהגיעו לאיסוף הכרטיסים בקופות המועדון) ו/או לא יגיע כלל להופעה שהוזמנה ושוריינה עבורו מבעוד מועד. יובהר כי הזאפה לא תבצע שימוש כלשהו בכרטיס האשראי מבלי לידע את הלקוח באמצעות פרטי ההתקשרות שהשאיר בידיה ו/או לא תבצע קיזוז נוסף משובר המתנה. יובהר כי האמור בסעיף זה תקף לשוברים אשר אין לחברה אפשרות לעקוב אחר יתרת המזומן בשובר. עם הצגת השובר כנדרש תשמיד הזאפה את פרטי האשראי לביטחון שמסר הלקוח ולא תעשה בהם שימוש כלשהו.
6.11. לא ניתן לעשות שימוש בשובר על מנת לשלם חוב קודם לבית העסק או לשלם תשר (טיפ), אלא אם צוין אחרת במפורש או אם הדבר אושר ע"י בית העסק, על פי שיקול דעתו הבלעדי. לא ניתן לרכוש כרטיס מתנה באמצעות שובר / כרטיס מתנה.
6.12. לכל שובר נקבע תקופת מימוש מקסימאלית במסגרתה תוכל לממשו. באחריותך המלאה והבלעדית לממש השובר לכל המאוחר עד לתום תקופה זו. לאחר תקופה זו אין לשובר כל תוקף ותאבד את זכאותך לרכוש את המוצר או השירות כמפורט בו או לקבל החזר כספי כלשהו או תמורה בין כספית ובין אחרת ומבלי שתהא זכאי לכל תשלום או פיצוי בשל כך.
6.13. השובר מזכה את המחזיק בו עד לגובה הרשום לזכותו.
6.14. כל לקוח יישא בעלות בה בחר עבור שוויו של השובר (בכפוף לשוברים ולסכומים ו/או לסכום המינימום לשובר הנקבעים על ידי המועדון).
6.15. שווי השובר כולל מע"מ כדין.
6.16. במקרה של גניבה \ אבדן\ השחתה, השובר לא יוחלף ולא תינתן כל תמורה או פיצוי בגינו: שובר פגום \ מזויף לא יכובד.
6.17. כל פיצוי שתחליט הזאפה להעניק ללקוח הקשורה לשובר ו/או לקופון כמפורט לעיל נתון לשיקול דעתה הבלעדי ופיצוי זה אינו מהווה שובר והוראות התקנון לעניין זה אינן חלות עליו שכן המדובר בפיצוי בלבד.
6.18. רכישת שובר באמצעות אתרים אחרים ו/או מתווכים יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.
7. שמירת מקומות – הפקה ומוזמנים וכמות מוגבלת של כרטיסים

7.1. הזאפה תאפשר להפקה ו/או להפקות אשר מתקיימות במועדוניה (לשמור מקומות עד למספר מוגבל הנתון לשיקול דעתה הבלעדי ואשר עשוי להשתנות מעת לעת, וזאת עד לתחילת המופע. מובהר בזאת כי תחילת המופע תהא רשאית הזאפה לעשות שימוש במקומות השמורים. שמירת המקומות כאמור תהא עבור מוזמנים של ההפקה (עד לסך המקומות שהתחייבה הזאפה לשמור) אשר ההפקה בקשה לשמור להם מקום מראש

7.2. הזאפה רשאית ע"פ שיקול דעתה הבלעדי להעניק במקרים חריגים פיצוי\הטבה אחרת לצרכן. מתן פיצוי מסוג זה הינו מוגבל בהתאם לשיקול הדעת של הזאפה הן לעניין המופעים והן לעניין הכמות.

8. הצטרפות למועדון פלטינה ותנאי חברות
8.1. מועדון הפלטינה הינו מועדון המקנה לחבריו הטבות, הנחות מגוונות ושוברים הקשורים למועדוני הזאפה, לזאפה אמפי שוני ולהפקות אחרות בהתאם לפרסומים שבאתר הזאפה. פרטים אודות מועדון הפלטינה ועדכונים אודות ההטבות השונות הניתנות לחבריו נגישים לכל משתמש, המעוניין להצטרף למועדון, באמצעות לחיצה על הקישורית "הרשמה למועדון הלקוחות" שבאתר הזאפה.

8.2. הצטרפות למועדון פלטינה הינה טלפונית בלבד ובכפוף לתשלום דמי חברות. החברות אינה מתחדשת באופן אוטומטי. בתום שנת החברות הראשונה, תתקשר הזאפה טלפונית, ובאמצעות מכתב, עם המזמין לצורך חידוש חברותו במועדון. כרטיס חבר המועדון יישלח למזמין בדואר (לכתובת אותה מסר בעת הצטרפותו למועדון) רק לאחר התשלום בגין חברות זו.

8.3. הזאפה תיידע ותעדכן את חבר המועדון אודות מבצעים, הנחות ונושאים נוספים הקשורים למועדון פלטינה באמצעות שליחת הודעות בדואר, בדואר האלקטרוני ובמסרונים (הודעות SMS). על-כן, בהצטרפות למועדון פלטינה מאשר המזמין גם את הסכמתו לקבל הודעות כאמור מהזאפה. ככל וחבר המועדון אינו מעוניין בקבלת חומר פרסומי, הוא רשאי ליידע את הזאפה, בכל עת והוא יוסר מקבלת חומר זה.

8.4. ההטבות המוקנות לחבר המועדון, תוענקנה באמצעות הצגת כרטיס המועדון בצירוף תעודת מזהה של חבר המועדון.

8.5. הזאפה רשאית לשנות את היקף ההטבות ושוויין, לקבוע כי ההטבה ניתנת למימוש עד גמר המלאי, לקצוב את התקופה בה ניתן לממש את הטבה וכיו"ב, בכל עת ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי.

8.6. ביטול חברות במועדון פלטינה - מזמין יוכל לבטל את חברותו במועדון בהתאם להוראות חוקי הגנת הצרכן והתקנות הנלוות.

9. רשימת תפוצה
זאפה מאפשרת למשתמשים באתר להצטרף לרשימת תפוצה לקבלת מידע וחדשות אודות אירועים ומבצעים באמצעות הזנת כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש (להלן: "רשימת התפוצה"). משתמש, המצטרף לרשימת התפוצה, מצהיר בזאת כי הוא נותן את הסכמתו המלאה והחופשית ואת אישורו לקבל הודעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות בדואר ישראל ו/או מסרונים (הודעות SMS) מאת הזאפה). בכל מקרה, ובהתאם להוראות הגנת הצרכן, המשתמשים באתר יהיו רשאים להודיע, בכל עת, על רצונם להפסיק ולקבל את הדיוור האמור.

10. סודיות ופרטיות
הפרטים האישיים, הנמסרים בעת ביצוע העסקה נשמרים במאגר מידע של זאפה (להלן: "מאגר המידע"). על אף שעל-פי חוק אין חובה למסור את הפרטים האישיים, זאפה לא תוכל לבצע את העסקה אם לא תקבל אותם.
הזאפה מתחייבת לפעול, כמיטב יכולתה, לשמירת המידע האישי שנמסר בתהליך רכישת הכרטיסים, ולא יעשה בו שימוש אלא לצורך המטרות המפורטות בתקנון. יצוין כי הזאפה ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות בהתאם להוראות החקיקה, המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע בהתאם לתקני PCI DSS.
הזאפה, תבהיר כי על אף שהיא נוקטת באמצעים הדרושים למניעת חדירה לאתר, לשמירת הסודיות על הפרטים האישיים של המשתמשים ולמניעת פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט ולא ניתן להבטיח הבטחה מלאה כי אכן שמירת הסודיות והפרטיות תישמרנה תמיד. על-כן, המשתמש מצהיר בזאת כי אם למרות אמצעי האבטחה שנוקט הזאפה ו/או מי מטעמו, לא יעלו בידו להבטיח את שמירת המידע, לא תהיה לרוכש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד זאפה ו/או מי מטעמה עקב פגיעה ו/או תקלה ו/או שיבושים, אשר יביא לפגיעה אפשרית בפרטיות ובסודיות פרטי המשתמש כפי שנמסרו על-ידו.

11. קניין רוחני
אין להעתיק, לשכפל, למכור ולתרגם כל סוג של מידע המופיע באתר ואין לעשות כל שימוש מסחרי ברשימות המוצרים שבאתר ובפרטיהם ו/או בכל פרט אחר שבאתר ללא קבלת רשותה של הזאפה מראש ובכתב. זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות יוצרים, החלות על המידע שבאתר, תוכנו, עיצובו הגרפי של האתר וכל פרט אחר בו, הינן רכושה של הזאפה בלבד ולמשתמש אין כל זכות בהן.

12. שימוש באתר
המשתמש מתחייב בזאת להשתמש באתר בהתאם להוראות תקנון זה ותנאיו ולא להשתמש באתר למטרה שאינה חוקית ו/או בניסיון להונות אחרים ו/או לפגוע בפרטיות ו/או לפגוע בכל זכות אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או צד שלישי כלשהו ו/או לצורך הטרדה ו/או להפצת "וירוסים" למיניהם ו/או כל דבר אחר שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשיו ו/או לפגוע בזכויות ובכללן זכויות יוצרים ו/או מבצעים ו/או כל זכות קניין אחרת.

13. אחריות
הזאפה עושה את מירב המאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר. עם זאת, הזאפה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, או בקווי התקשורת. הזאפה לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיה טכנית, ו/או הפסקות ו/או תקלות באתר ובשירות הניתן בו ו/או תקלות ושיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי התקשורת השונים המאפשרים גישה לאינטרנט. כמו כן, הזאפה עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח שהאתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מכל 'וירוס' או כל תוכנה זדונית ו/או תוכנת רוגלה אחרת. עם זאת, אין ביכולתה של הזאפה להבטיח כי האתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מתוכנות זדוניות ו/או רוגלה בכל הזמן. הזאפה לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיות בטיחות באתר ו/או נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מ'וירוסים' ו/או תוכנות רוגלה ו/או תוכנות זדוניות אחרות. כל המידע הניתן באתר זה, וכן השירותים המוצעים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is) לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הזאפה בגין המידע שבאתר ו/או תכונות השירות ו/או מאפייניו ו/או מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיו ו/או לדרישותיו.
נפלה טעות קולמוס במידע הניתן באתר ו/או בתיאור הופעה או תיאור אחר כלשהו, לא יחייב הדבר את הזאפה.
הזאפה אינה אחראית לתכנים המפורסמים בקישוריות (Links) הקיימות באתר ומובילות לאתרי אינטרנט אחרים אליהם ניתן להגיע באמצעות אותן קישוריות. כן, הזאפה אינה מתחייבת כי קישורית כלשהי תוביל לאתר אינטרנט פעיל.
הזאפה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר ו/או במידע שבו ו/או בשירותים הניתנים בו – תהא עילת התביעה אשר תהא. אחריותה של הזאפה בכל מקרה ועל בסיס כל עילה משפטית תוגבל להחזר כספו של המזמין.
הזאפה אינה נושאת בכל אחריות לתוכן המוצג במופעים.

14. הטבות
הזאפה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הכרטיסים ו/או כמות המופעים הנמכרים במחירי מבצע או הטבות אחרות.

15. הפסקת פעילות האתר
זאפה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את פעילות האתר ו/או מכירת הכרטיסים להופעות באמצעותו ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפיה.

16. סמכות שיפוט
על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. כל סכסוך הנוגע לתקנון יהיה בסמכות הבלעדית של בית-המשפט המוסמך במחוז תל-אביב.

תקנון מועדון תרבות