כניסת לקוחות
9080
התחברות
חברות וועדים
מופעים ופסטיבלים Gift Card זאפה אירועים TV זאפה

תקנון

רכישת הכרטיסים ו/או הצטרפות למועדון פלטינה כפופה לתנאי התקנון שלהלן. אנא קראו את פרטי התקנון בשימת לב וביסודיות, שכן כל שימוש באתר זה (כולל רכישה באמצעות האתר) מעיד על הסכמת המשתמש/ת ו/או הרוכש/ת לתנאי התקנון.

תקנון שימוש באתר

כללי

התקנון מופנה לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. על-כן, לשון זכר בתקנון זה כמוה כלשון נקבה.

כל הרוכש באמצעות האתר ו/או משתמש באופן כלשהו באחד מהשירותים הניתנים באתר זה מצהיר כי הינו מודע לתקנון זה ולתנאיו ומסכים לכל תנאי התקנון, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעילי האתר לפי תקנון זה ותנאיו.

אתר הזאפה (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט של מועדוני הזאפה:
מועדון גולדסטאר זאפה בתל-אביב (ברח' ראול ולנברג 24 , המופעל על-ידי חברת נצר מוזיקה (2004) בע"מ)
מועדון גולדסטאר זאפה בהרצליה (ברח' מדינת היהודים 85, המופעל על-ידי חברת צדף ניהול מועדונים בע"מ)
מועדון גולדסטאר זאפה ירושלים (בדרך חברון 28, המופעל על-ידי חברת זאפה ירושלים במעבדה בע"מ)
מועדון גולדסטאר זאפה חיפה ( ברחוב משה פלימן 4, חיפה, המופעל על-ידי חברת כרמל לייב בע"מ)
מועדון כרם ברקן (יקב ברקן ביער חולדה, המופעל על-ידי חברת כרם הופעות בע"מ)
של גולדסטאר זאפה אמפי שוני (מבצר שוני בנימינה, המופעל על-ידי מ.ש. מוזיקה (2010) בע"מ), של זאן כרטיסים בע"מ המוכרת כרטיסים לפסטיבלים ומופעים שונים ושל זאן הפקות בע"מ המפיקה אירועים והופעות אחרות.

אמפי לייב פארק - שדרות מרילנד ראשון לציון

באמצעות אתר זה תוכלו לרכוש באמצעות כרטיס אשראי ובאמצעות PAYPAL כרטיסים להופעות.

זאפה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה, לתקן ו/או לשנות הוראות תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר, תפעולו ובשירותים. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת ע"י הזאפה. נוסח התקנון המופיע באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת. אתר זה מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL.

לבירורים שונים ונוספים, ניתן לפנות למרכז ההזמנות בטלפון: 9080* ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני [email protected]

בתקנון זה, יהיה למונחים שלהלן, הפירוש שרשום לצידם, כדלקמן:

·       "מועדוני הזאפה"- מועדון גולדסטאר זאפה בתל-אביב ו/או מועדון גולדסטאר זאפה בהרצליה ו/או מועדון גולדסטאר זאפה ירושלים ו\או מועדון גולדסטאר זאפה חיפה, ו\או מועדון כרם ברקן

·       "זאפה אמפי שוני"- מבצר שוני, פארק ז'בוטינסקי, בנימינה

·       "זאן י.א" – "זאן י.א. בע"מ, חברה, שעיקר פעילותה הינה הפקת אירועים והופעות במתחמים שונים, שאינם מועדוני הזאפה ו/או זאפה אמפי שוני.

·       "הפקה אחרת"- אירוע ו/או הופעה המופקים על-ידי זאן י.א ו/או חברת הפקות אחרת, אשר הכרטיסים להן נמכרים באתר באמצעות חב' זאן כרטיסים בע"מ.

·       "מועדון פלטינה"- מועדון החברים של הזאפה הכולל מגוון הטבות הקשורות למועדוני הזאפה.

·       "מזמין" או "משתמש"- אדם המזמין כרטיס להופעה באמצעות אתר זה ו/או כל אדם אחר הגולש באתר.

·       "כרטיס להופעה" או "הכרטיס"- כרטיס המוצע למכירה באמצעות האתר לאחת מההופעות שבלוח ההופעות שבאתר.

·       "עסקה"- הזמנת כרטיס להופעה באמצעות כרטיס אשראי באתר או בשיחה טלפונית עם מוקד ההזמנות.

·       "שירות" או "שירותים"- אפשרויות רכישת כרטיסים להופעות באמצעות האתר. מובהר כי הזמנת השירותים באמצעות אתר זה הינה ותיחשב לכל דבר ועניין הזמנת כרטיסים.

·       "עמוד התשלום"- העמוד באתר, שבו יש למלא את פרטי כרטיס האשראי ופרטיו האישיים של המזמין כתנאי לביצוע עסקה.

·       "מוקד ההזמנות"- המוקד הטלפוני של הזאפה, אשר באמצעותו ניתן לבצע הזמנות של כרטיסים להופעות בכל ימות השבוע בין השעות 10:00-21:00. מס' הטלפון של מוקד ההזמנות הינו: 9080* או 03-7626666.

ביצוע עסקאות ותשלום

מספר הכרטיסים למופעים השונים של החברה הנו מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.

המחירים המפורסמים באתר הנם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כחוק. זאפה רשאית לשנות את כל המחירים המפורסמים באתר בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי והמשתמש (כהגדרתו להלן) מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

ביצוע עסקה באתר או באמצעות המוקד הטלפוני, ייעשה באמצעות מתן פרטים אישיים (להלן "פרטי זיהוי") של המזמין כנדרש בעמוד התשלום וכן פרטי כרטיס אשראי תקף והמכובד ע"י הזאפה במהלך העסקים הרגיל שלה. כרטיס האשראי יחוייב בגין העסקה במועד ביצוע ההזמנה וייעשה בחיוב אחד. ההזמנה שמבצע הרוכש צריכה להתקבל ולהיקלט באתר באופן תקין ומסודר כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים לצורך ההזמנה ולצורך חיובו של הרוכש. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההזמנה. במידה והרוכש יקבל הודעה במהלך ביצוע ההזמנה ו/או לאחר ביצוע ההזמנה, בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה ו/או הודעה בדבר תקלה שארעה במערת בעת קליטת ההזמנה ו/או לא קיבל אישור הזמנה בדואר אלקטרוני, על הרוכש יהיה לפנות אל מוקד ההזמנות של זאפה בטלפון 9080*.
על רוכש הכרטיס/ים לוודא כי בעת ביצוע הרכישה מילא פרטי זיהוי מדויקים ועדכניים. באם בעת ביצוע הרכישה ימסור הרוכש פרט/י זיהוי שגוי/ים, לא יהיה בידי "זאפה" להבטיח את אספקת כרטיסי הכניסה שנרכשו. הקלדת פרטי זיהוי שגויים אסורה לחלוטין על פי הדין ו"זאפה" שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים כנגד מי שמסר במכוון פרטי זיהוי שגויים.
על משלוח כרטיסים בדואר רשום תתווסף עמלה בסך 15 ₪. לא ניתן להחליף את אופן התשלום לאחר ביצוע העסקה.

קבוצת זאפה ו\או הפקת המופע רשאית להגביל את כמות הכרטיסים בהנחה או כרטיסים בהנחת ילדים לכל מופע.

זכויות רוכש כרטיס כניסה הינן לצפות במופע/ אירוע /אתר שלגביו נרכש הכרטיס בלבד וזכותו זו של הרוכש כפופה לתנאי השימוש המופיעים להלן ו/או גם בכניסה לאתר האירוע במסגרת נוהלי כניסה לאתרים הנקבעים ע"י הנהלת כל אתר ואתר ו/או גם על גב כרטיס הכניסה. על הרוכש לבדוק קודם יום האירוע את המגבלות החלות הן בתקנון והן באתר האירוע/מופע. לא תחול על זאפה כל אחריות בגין איסור עליו נודע לרוכש רק עם הגעתו לאתר, או בעת קבלת כרטיס הכניסה. לא ניתן להכניס או לאפסן כלי נשק במועדוני הזאפה ו/או בזאפה אמפי שוני ו/או באתרי המופעים אליהם נמכרים כרטיסים באתר זה.

נכים ובעלי מוגבלויות אשר כניסתם לאתר ו/או דרכי ואופן ישיבתם מצריכים טיפול מיוחד, כגון מקומות ישיבה נגישים לנכים, אינם יכולים לבצע רכישה באמצעות האתר והם מוזמנים לבצע רכישה טלפונית דרך מרכז המכירות של זאפה בטלפון 9080* או 03-7626666.

איסוף כרטיסים

בעת ביצוע העסקה יש לבחור את אופן איסוף הכרטיסים לפי האפשרויות הניתנות בעת ביצוע ההזמנה.

איסוף בקופה

כרטיס להופעה, שהוזמן באמצעות האתר או במוקד הטלפוני יהיה זמין לאיסוף על-ידי המזמין ביום ההופעה בקופות, אשר יוצבו סמוך לאולם או המועדון בו מתקיימת ההופעה, החל מחצי שעה לפני מועד פתיחת הדלתות, המפורסם באתר, ולא יאוחר מחמש-עשרה (15) דקות לאחר תחילת ההופעה. איסוף הכרטיס להופעה כפוף להצגת אותו כרטיס אשראי באמצעותו הוזמן הכרטיס בצירוף תעודה מזהה עם תמונה, וכן הצגת עותק מהודעת הדואר האלקטרוני, המאשרת את ביצוע העסקה.

דואר רשום

זאפה תהיה רשאית עפ"י הסכמת הרוכש שתוקלד בעת ביצוע הרכישה, לשלוח את כרטיס/י הכניסה שנרכשו באתר לרוכש ולכתובת כפי שהוקלדה על ידי הרוכש באתר בעת ביצוע הרכישה. האחריות לקבלת הדואר הרשום מוטלת על הרוכש בלבד. זאפה לא תזכה רוכש בכרטיס חלופי מקום בו הוקלדה ע"י הרוכש כתובת מוטעית בכל סיבה ואופן (שם רחוב שגוי/ מספר בית שגוי וכד') ו/או גם כאשר הרוכש לא משך את הדואר הרשום כפי שנתבקש לעשות כן ע"י הדואר. אישור הדואר על הזמנת הרוכש לקבלת דבר דואר רשום יהווה ראיה סופית להגעת הכרטיס ליעדו ומכאן הטלת מלוא האחריות על הרוכש בלבד. הרוכש מוותר ויתור סופי ומוחלט על כל דרישה/טענה ו/או תביעה כנגד "זאפה" בגין מחדלו במסירת כתובת שגויה ו/או גם באי איסוף דבר דואר רשום.

איסוף מראש

מזמין, אשר ירצה לאסוף מראש כרטיס שהזמין עוד לפני מועד ההופעה, יוכל לעשות זאת רק בתיאום מראש עם מוקד ההזמנות בטלפון: 9080*.

ביטול עסקאות

בעבור ביטול  העסקה תגבה עמלת ההזמנה אשר ששולמה עם ביצוע העסקה.
עסקה בה הוזמן כרטיס להופעה במועדוני זאפה ת"א ו/או ירושלים ו/או ירושלים ניתן לבטל עד שני ימי עסקים, שאינם ימי מנוחה,  לפני מועד ההופעה. עסקה בה הוזמן כרטיס להופעה בזאפה אמפי שוני ו/או הופעה אחרת ניתן לבטל עד 7 ימי עסקים לפני מועד ההופעה. ביטול עסקה יתבצע טלפונית בלבד אל מול מוקד ההזמנות. לא ניתן לבטל עסקה לאחר איסוף הכרטיס אלא אם יחזיר את הכרטיס בשלמותו בטווח המתאים לפי הנ"ל.

אם נדחתה ההופעה למועד אחר, יהיה הכרטיס שבידי המזמין תקף למועד ההופעה החדש, בכפוף להודעה שתימסר על-ידי מועדוני הזאפה ו/או זאפה אמפי שוני ו/או ההפקה, בהתאם למקום ההופעה ובהתאם לתאריך החדש של ההופעה. ביטול עסקה במקרה שההופעה נדחתה יתבצע בהתאם לתנאים הרשומים לעיל. באם בוטלה ההופעה מגורם שאינו תלוי במזמין, יבוטל חיובו של המזמין והוא זכאי לקבל החזר בגובה התשלום ששולם בעבור הכרטיס שהוזמן על-ידיו מבלי שתגבה ממנו עמלת ההזמנה.

במופעים תחת כיפת השמיים- המופע יתקיים בכל מזג אויר, ההפקה שומרת על הזכות לשינויים בכל עת.

שוברי מתנה

הגדרות:
"קופון" ו/או "שובר" : קופון/שובר שהונפק על ידי הזאפה ומקנה לצרכן בכפוף להוראות תקנון החברה והנחיותיה רכישת שירותים ו/או מוצרים כפי שיוגדר להלן. השובר הינו לשימוש חד פעמי ובכל מקרה מוגבל לסכום הנקוב על גביו במועד רכישתו. השובר אינו ניתן להחלפה ו/או להמרה כלשהיא.

"החברה" ו/או "הזאפה" ו/או "המועדון" – זאן מוסיקה בע"מ המנהלת את קבוצת הזאפה ומועדוניה.

"מועדוני הזאפה" – זאפה תל אביב, זאפה הרצליה, זאפה ירושלים, זאפה חיפה, זאפה אמפי שוני, זאפה כרם ברקן. החברה תהא רשאית להוסיף ו/או לשנות את רשימת המועדונים המופיעה בתקנון זה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ו/או בהתאם לפעילותם של מועדוני הזאפה.

"שובר הופעה" – שובר לרכישת הופעה במועדוני הזאפה בלבד , פרט להפקת חוץ והפקות מופעי חו"ל במועדני הזאפה.

"שובר מזון/שתייה"-שובר לרכישת מזון ו/או שתייה במועדוני הזאפה בלבד.

2. תנאים כלליים

2.1 השובר יכובד בהתאם לתנאי המימוש המופיעים בתקנון זה ומהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש בשובר.

2.2 רכישת השובר הנה בעמדת מכירת הכרטיסים של המועדון בלבד ואינה ניתנת לרכישה באמצעות אתר האינטרנט של החברה.

2.3 מובהר בזאת כי באחריותו של הלקוח לעיין בתקנון החברה ובפרטים הרשומים על גבי השובר ורכישת השובר מהווה הסכמה לתנאים המפורטים בתקנון ועל גבי השובר בעצמו.

3. תוקף ומימוש

3.1 תוקף השובר הינו לשנתיים בלבד, בכפוף להוראות התקנון ולחוק הגנת הצרכן.

3.2 תוקף השובר מצוין גם על גבי השובר אשר יימסר ללקוח בעת רכישתו.

3.3 השובר ימומש בעת הצגתו במועד איסוף הכרטיסים שנרכשו באמצעותו למופע ו/או במועד מימושו לצורך רכישת מזון ו/או שתייה (על פי סוג השובר בהתאמה). חלה חובה להציג את השובר המקורי שנרכש מהחברה ואשר נמסר לרוכש על ידה.

3.4 השובר אינו ניתן להמרה למזומן ולא יינתן עודף במזומן בגין שימוש חלקי בשובר, אלא תתבצע הפחתה של הסכום הנקוב בו, ויתאפשר המשך שימוש בשובר בכפוף לתוקף המופיע על גבי השובר (יום מועד רכישתו).

3.5 בעת ביצוע רכישת כרטיסים טלפונית באמצעות שובר הופעה ימסור הלקוח ו/או המחזיק בשובר פרטי כרטיס אשראי לביטחון בלבד. פרטי האשראי לביטחון נועדו למקרה בו יגיע הלקוח למופע ללא שובר ההופעה המקורי (כפי שנדרש להציגו בהגיעו לאיסוף הכרטיסים בקופות המועדון) ו/או לא יגיע כלל להופעה שהוזמנה ושוריינה עבורו מבעוד מועד. יובהר כי החברה לא תבצע שימוש כלשהו בכרטיס האשראי מבלי לידע את הלקוח באמצעות פרטי ההתקשרות שהשאיר בידיה ו/או לא תבצע קיזוז נוסף משובר המתנה. יובהר כי האמור בסעיף זה תקף לשוברים אשר אין לחברה אפשרות לעקוב אחר יתרת המזומן בשובר. עם הצגת השובר כנדרש תשמיד החברה את פרטי האשראי לביטחון שמסר הלקוח ולא תעשה בהם שימוש כלשהו.

3.6 לא ניתן לעשות שימוש בשובר על מנת לשלם חוב קודם לבית העסק או לשלם תשר ( טיפ), אלא אם צוין אחרת במפורש או אם הדבר אושר ע"י בית העסק, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

3.7 לכל שובר נקבע תקופת מימוש מקסימאלית במסגרתה תוכל לממשו. באחריותך המלאה והבלעדית לממש השובר לכל המאוחר עד לתום תקופה זו. לאחר תקופה זו אין לשובר כל תוקף ותאבד את זכאותך לרכוש את המוצר או השירות כמפורט בו או לקבל החזר כספי כלשהו או תמורה בין כספית ובין אחרת ומבלי שתהא זכאי לכל תשלום\ או פיצוי בשל כך.

4. ערך המוצר/השירות

4.1 השובר מזכה את המחזיק בו עד לגובה הרשום לזכותו.

4.2 כל לקוח יישא בעלות בה בחר עבור שוויו של השובר(בכפוף לשוברים ולסכומים ו/או לסכום המינימום לשובר  הנקבעים על ידי המועדון).

4.3 שווי השובר כולל מע"מ כדין.

4.4 במקרה של גניבה \ אבדן\השחתה, השובר לא יוחלף ולא תינתן כל תמורה או פיצוי בגינו: שובר פגום \ מזויף לא יכובד.

5. הבהרות:

5.1 החברה תהא רשאית לשנות ו/או לתקן הוראות תקנון זה, רובו או חלקו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, והם יכנסו לתוקפם מיד עם תיקונם.

5.2  החברה משווקת ומוכרת שובר לרכישת הופעות במועדוני הזאפה כהגדרתם לעיל וכן שובר לרכישת מזון/שתייה במועדוני הזאפה. יובהר בזאת כי המדובר בשוברים ספציפיים לרכישת מוצר מסוים ומוגדר מראש וניתנים לשימוש אך ורק במועדוני הזאפה המוגדרים לעיל.

5.3 כל פיצוי שתחליט החברה להעניק ללקוח הקשורה לשובר ו/או לקופון כמפורט לעיל נתון לשיקול דעתה הבלעדי ופיצוי זה אינו מהווה שובר והוראות התקנון לעניין זה אינן חלות עליו שכן המדובר בפיצוי בלבד.

5.4 רכישת שובר באמצעות אתרים אחרים ו/או מתווכים יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

5.5 שמירת מקומות – הפקה ומוזמנים

זאפה תאפשר להפקה ו/או להפקות אשר מתקיימות במועדוניה (כהגדרתם לעיל) לשמור מקומות עד למספר מוגבל הנתון לשיקול דעתה הבלעדי ואשר עשוי להשתנות מעת לעת, וזאת עד לתחילת המופע. מובהר בזאת כי תחילת המופע תהא רשאית הזאפה לעשות שימוש במקומות השמורים.
שמירת המקומות כאמור תהא עבור מוזמנים של ההפקה (עד לסך המקומות שהתחייבה הזאפה לשמור) אשר ההפקה בקשה לשמור להם מקום מראש, בכפוף למגבלות שמירת המקומות המפורטות בסעיף זה.

צילום הופעות

חלקן של ההופעות במועדוני ומתחמי זאפה יצולמו בוידאו (כפי שיפורט, בין היתר, בעמוד ההופעה באתר זאפה), לרבות צילומי קהל, וישודרו ויועמדו לרשות הציבור במדיות השונות, ויכול כי את/ה תופיע/י בצילומים.

ברכישת כרטיס כניסה להופעה שתצולם ובכניסתך להופעה, את/ה מאשר/ת כי דמותך תצולם, וכי ההפקה וכל מורשה מטעמה רשאים לעשות בצילומים כל שימוש, מכל סוג, לרבות מסחרי, בכל פורמט ו/או מדיה, ללא כל מגבלה, ואת/ה מוותר/ת באופן סופי ומוחלט על כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא, בגין השימוש בדמותך בצילומים, ככל שיבוצע.
ככל שאת/ה רוכש/ת כרטיס/ים עבור אחר/ים, באחריותך ליידעם אודות צילום ההופעה וכי בכניסתם להופעה, הם מאשרים את האמור, ואתה תהיה אחראי לכל טענה/דרישה/תביעה מצידם בעניין.

הצטרפות למועדון פלטינה ותנאי חברות

מועדון הפלטינה הינו מועדון המקנה לחבריו הטבות מגוונות הקשורות למועדוני הזאפה, לזאפה אמפי שוני ולהפקות אחרות בהתאם לפרסומים שבאתר זאפה.פרטים אודות מועדון הפלטינה ועדכונים אודות ההטבות השונות הניתנות לחבריו נגישים לכל משתמש, המעוניין להצטרף למועדון, באמצעות לחיצה על הקישורית "הרשמה למועדון הלקוחות" שבאתר הזאפה. הצטרפות למועדון פלטינה הינה טלפונית בלבד כפופה למסירת פרטים אישיים של המשתמש כנדרש ולתשלום דמי חברות שנתיים בסך של 360 ₪ (להלן: "דמי חברות"), אשר ייגבו בתשלום אחד מידי שנה ממועד ההצטרפות למועדון. החברות אינה מתחדשת באופן אוטומטי. בתום שנת החברות הראשונה, תתקשר הזאפה טלפונית, ובאמצעות מכתב, עם המזמין לצורך חידוש חברותו במועדון. כרטיס חבר המועדון יישלח למזמין בדואר (לכתובת אותה מסר בעת הצטרפותו למועדון) רק לאחר התשלום בגין חברות זו.

זאפה תיידע ותעדכן את חבר המועדון אודות מבצעים, הנחות ונושאים נוספים הקשורים למועדון פלטינה באמצעות שליחת הודעות בדואר, בדואר האלקטרוני ובמסרונים (הודעות SMS). על-כן, בהצטרפות למועדון פלטינה מאשר המזמין גם את הסכמתו לקבל הודעות כאמור מהזאפה וכי לא תהיינה לו טענות כלשהן בגין שליחת ההודעות המוזכרות לעיל. מובהר בזאת כי ההטבות המוקנות לחבר המועדון, תוענקנה באמצעות הצגת כרטיס המועדון בצירוף תעודת מזהה של חבר המועדון.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, זאפה רשאית לשנות את היקף ההטבות ושוויין, לקבוע כי ההטבה ניתנת למימוש עד גמר המלאי, לקצוב את התקופה בה ניתן לממש את הטבה וכיו"ב, בכל עת ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי.

ביטול חברות במועדון פלטינה

מזמין יוכל לבטל את חברותו במועדון עד 30 ימים מיום חיוב כרטיס האשראי בגין חברות המועדון ודמי

חברות במועדון ניתנת לביטול בכל עת והתשלום יהא ע"פ תקופת החברות היחסית.

רשימת תפוצה

זאפה מאפשרת למשתמשים באתר להצטרף לרשימת תפוצה לקבלת מידע וחדשות אודות אירועים ומבצעים באמצעות הזנת כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש (להלן: "רשימת התפוצה"). משתמש, המצטרף לרשימת התפוצה, מצהיר בזאת כי הוא נותן את הסכמתו המלאה והחופשית ואת אישורו לקבל הודעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות בדואר ישראל ו/או מסרונים (הודעות SMS) מאת הזאפה, וכי לא תהיינה לו טענות כלשהן בגין שליחת ההודעות המוזכרות לעיל.

פרסומים

המידע המופיע באתר והפרסומים השונים שבו אינם מהווים המלצה או עצה מקצועית ואין להתבסס עליהם ולנהוג לפיהם בשום אופן שהוא. כל משתמש, העושה שימוש כלשהו במידע ו/או בפרסומים אלו, עושה זאת על אחריותו הבלעדית בלבד. על מנת לקשר או להציג את האתר באתרים אחרים באינטרנט, יש לקבל מהזאפה אישור מראש ובכתב.

סודיות ופרטיות

הפרטים האישיים, הנמסרים בעת ביצוע העסקה נשמרים במאגר מידע של זאפה (להלן: "מאגר המידע"). על אף שעל-פי חוק אין חובה למסור את הפרטים האישיים, זאפה לא תוכל לבצע את העסקה אם לא תקבל אותם.

זאפה נוקטת באמצעים הדרושים למניעת חדירה לאתר, לשמירת הסודיות על הפרטים האישיים של המשתמשים ולמניעת פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט ולא ניתן להבטיח הבטחה מלאה כי אכן שמירת הסודיות והפרטיות תישמרנה תמיד. על-כן, המשתמש מצהיר בזאת כי תוכן סעיף זה מובן לו וכי לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד זאפה ו/או מי מטעמה עקב פגיעה ו/או תקלה ו/או שיבושים, אשר יביא לפגיעה אפשרית בפרטיות ובסודיות פרטי המשתמש כפי שנמסרו על-ידו.

קניין רוחני

אין להעתיק, לשכפל, למכור ולתרגם כל סוג של מידע המופיע באתר ואין לעשות כל שימוש מסחרי ברשימות המוצרים שבאתר ובפרטיהם ו/או בכל פרט אחר שבאתר ללא קבלת רשותה של זאפה מראש ובכתב. זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות יוצרים, החלות על המידע שבאתר, תוכנו,  עיצובו הגרפי של האתר וכל פרט אחר בו, הינן רכושה של זאפה בלבד ולמשתמש אין כל זכות בהן.

שימוש באתר

המשתמש מתחייב בזאת להשתמש באתר בהתאם להוראות תקנון זה ותנאיו ולא להשתמש באתר למטרה שאינה חוקית ו/או בניסיון להונות אחרים ו/או לפגוע בפרטיות ו/או לפגוע בכל זכות אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או צד שלישי כלשהו ו/או לצורך הטרדה ו/או להפצת "וירוסים" למיניהם ו/או כל דבר אחר שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשיו ו/או לפגוע בזכויות ובכללן זכויות יוצרים ו/או מבצעים ו/או כל זכות קניין אחרת.

אחריות

זאפה עושה את מירב המאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר. עם זאת, זאפה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, או בקווי התקשורת. זאפה לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיה טכנית, ו/או הפסקות ו/או תקלות באתר ובשירות הניתן בו ו/או תקלות ושיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי התקשורת השונים המאפשרים גישה לאינטרנט. כמו כן, זאפה עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח שהאתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מכל 'וירוס' או כל תוכנה זדונית ו/או תוכנת רוגלה אחרת. עם זאת, אין ביכולתה של הזאפה להבטיח כי האתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מתוכנות זדוניות ו/או רוגלה בכל הזמן. זאפה לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיות בטיחות באתר ו/או נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מ'וירוסים' ו/או תוכנות רוגלה ו/או תוכנות זדוניות אחרות. כל המידע הניתן באתר זה, וכן השירותים המוצעים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is) לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי זאפה בגין המידע שבאתר ו/או תכונות השירות ו/או מאפייניו ו/או מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיו ו/או לדרישותיו.

נפלה טעות קולמוס במידע הניתן באתר ו/או בתיאור הופעה או תיאור אחר כלשהו, לא יחייב הדבר את זאפה.

זאפה אינה אחראית לתכנים המפורסמים בקישוריות (Links) הקיימות באתר ומובילות לאתרי אינטרנט אחרים אליהם ניתן להגיע באמצעות אותן קישוריות. כן, זאפה אינה מתחייבת כי קישורית כלשהי תוביל לאתר אינטרנט פעיל.

זאפה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר ו/או במידע שבו ו/או בשירותים הניתנים בו – תהא עילת התביעה אשר תהא. אחריותה של זאפה בכל מקרה ועל בסיס כל עילה משפטית תוגבל להחזר כספו של המזמין.

הטבות

מופעים המשתתפים במבצע והנחה הינם מלאי מוגבל

הפסקת פעילות האתר

זאפה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את פעילות האתר ו/או מכירת הכרטיסים להופעות באמצעותו ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפיה.

סמכות שיפוט

על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. כל סכסוך הנוגע לתקנון יהיה בסמכות הבלעדית של בית-המשפט המוסמך במחוז תל-אביב.