9080
התחברות
חברות וועדים
מופעים ופסטיבלים Gift Card זאפה אירועים

pepper live music

שתפו

ככה עושים את זה: 

נכנסים למתחם Pepper Live Music באתר זאפה, בוחרים את כמות הכרטיסים שרוצים לקנות, מזינים את קוד הקופון שנמצא אצלכם ב-feed של חשבון ה-Pepper שלכם, רואים שהמחיר התעדכן עם ההנחה ומשלמים עם כרטיס האשראי של Pepper.

חשוב לדעת:
ניתן לקנות עד 2 כרטיסים בהנחה. קוד הקופון הוא חד פעמי ואפשר להשתמש בו בעסקה אחת בלבד (אי אפשר לקנות כרטיס בהנחה ואז כרטיס נוסף ברכישה נוספת). 
ההנחה תתאפשר רק למשלמים בכרטיס האשראי של Pepper. כפוף לתקנון המבצע. המבצע בתוקף החל מה-30/10/2019 ועד 31/12/2019 או עד גמר המלאי המוקדם מביניהם. 
מינימום מלאי 1070 כרטיסים.

תקנון לקבלת קוד קופון למימוש באתר "זאפה"
Pepper מקבוצת בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן: "Pepper") מאפשר לך לקבל קופון חד פעמי למימוש ב- "זאפה" (להלן: "זאפה"), בכפוף לתנאים וההוראות כמפורט להלן: 
1. התנאים לקבלת קופון למימוש ברשת יקבעו על ידי Pepper לפי שיקול דעתו, והם באים בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות תקנון Pepper.
2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל וכל עוד לא נקבע אחרת על ידי Pepper, מחזיקי כרטיס אשראי של Pepper יהיו זכאים לקבלת קוד קופון חד פעמי, אשר במימושו ניתן יהיה לרכוש כרטיס כניסה בודד להופעה בזאפה בעלות של 49.5 ₪ או כרטיס כניסה זוגי בעלות של 99 ₪ (להלן: "ההטבה"). 
3. ניתן לממש את הקופון פעם אחת בלבד במשך כל תקופת המבצע, כהגדרתה להלן. מובהר, כי רכישת כרטיס זוגי או כרטיס בודד תיחשב כמימוש הקופון באופן מלא ולא ניתן יהיה לרכוש במסגרתו כרטיס כניסה נוסף, וזאת בין אם מדובר באותה הופעה ובין אם בהופעה אחרת הכלולה במבצע.
4. במימוש של יותר מהטבה אחת (רכישת כרטיס בודד או כרטיס זוגי) זאפה תהיה רשאית לחייב את הלקוח בגין המחיר העודף (מחיר מלא). 
5. ההופעות הכלולות במבצע הן אך ורק אלו המפורטות בעמוד/דף נפרד הנמצא באתר האינטרנט של זאפה שכותרתו "Pepper Live Music" (להלן: "רשימת ההופעות"). 
5.1 בהופעות עם מקומות מסומנים, ההטבה תקפה רק באזורים מסוימים;

26.2 אהוד בנאי בהיכל התרבות ת"א - תקף לשורותץ אחרונות ביציע בלבד
12.2 ריטה בהיכל התרבות ת"א - תקף לשורות אחרונות ביציע בלבד

6. תהליך בחירת ההופעה ורכישת הכרטיס יתבצע כולו באתר האינטרנט של זאפה. ההטבה תינתן בעת התשלום באתר זאפה באמצעות כרטיס האשראי של Pepper בלבד ולאחר הזנת קוד הקופון. אין כפל הנחות או מבצעים.
7. תוקף המבצע הוא מיום 30/10/2019 עד יום 31/12/2019 או עד גמר המלאי, לפי המוקדם ביניהם (להלן: "תקופת המבצע"). מלאי מינימום 1070 קודי קופון. ההטבה תחול גם לגבי הופעה שהייתה כלולה ברשימת ההופעות ונדחתה למועד שהינו לאחר תקופת המבצע. 
8. Pepper יהיה רשאי בכל עת לשנות, לקצר ו/או להפסיק את המבצע אף בטרם הסתיימה תקופתו, וכן לסרב ולא לאפשר קבלת ההטבה לפי תקנון זה, וכל זאת לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי. בנוסף, Pepper יהיה רשאי בכל עת לשנות ו/או לבטל את המופעים הכלולים במבצע לפי שיקול דעתו. 
9. Pepper רשאי בכל עת להגביל את מספר ההטבות, לבטל ו/או להשעות, באופן זמני או קבוע, את פעילותו של מי מהמשתתפים, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.
10. מובהר, כי Pepper אינו צד לעסקה שבין הלקוח לבין זאפה, ואינו אחראי לטיב השירות ו/או המוצר שיסופקו על ידי זאפה ו/או תקלות מכל מין וסוג שהוא שייגרמו על ידה. 
11. תהליך רישום והזמנת ההופעה, הזנת קוד הקופון, התשלום והזכאות לקבלת ההטבה ומימושה כולם באחריות זאפה. Pepper יהיה פטור מכל אחריות בגין כל נזק, הפסד, הוצאות ותשלומים העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, עקב תקלה כלשהיא בקבלת ההטבה או מימושה. מובהר, כי בכל מקרה תוגבל אחריותו של Pepper ו/או מי מטעמו לסכום ההטבה בלבד. 
12. ידוע לי ואני מסכים כי Pepper עשוי לשנות את תנאי תקנון זה או להוסיף הוראות חדשות על ידי מתן הודעה מוקדמת ללקוחות, ובלבד שהשינוי או ההוראה החדשים יחייבו את הלקוחות החל ממועד ההודעה המוקדמת הנ"ל ואילך.
13. קבלת קוד הקופון וההטבה לפי תקנון זה כפופים לתקנון ולתנאי השימוש באפליקציה של Pepper וכן לתקנון באתר האינטרנט של זאפה. 
14. שירותי לקוחות Pepper בטלפון 8988* בימים: א'-ה' בכל שעות היממה וביום ו' עד השעה 15:00.
15. שירות לקוחות זאפה פועל בימים א'-ש' בין השעות 09:00-21:00, לא כולל ערבי חג.
16. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בדבר ההטבה, לרבות באתרי אינטרנט שונים ו/או בעיתונים ו/או במודעות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

לחזרה לעמוד ההטבות לחצו כאן